Hệ thống BRGMart

Thành phố/Tỉnh

Tên quận/huyện

Tên hệ thống

Địa chỉ

Hà Nội

Quận Ba Đình

BRG Giảng Võ

Tầng 1 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Hà Nội

Quận Đống Đa

BRG Phạm Ngọc Thạch

Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Hà Nội

Quận Ba Đình

BRG Việt Hưng

Tầng 1 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Hải Phòng

Quận Hồng Bàng

BRG Minh Khai

23 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Hải Dương

Quận Phạm Ngũ Lão

BRG Nguyễn Lương Bằng

Số 1 Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương